Slovensky
English
Perunstaff

10 myšlienok chovateľa

1.ODBORNOSŤ
je alfou a omegou chovu,chovateľ vie ako funguje genetika a ako má SBT vyzerať.

2.PREDSTAVIVOSŤ
je o vízii,chovateľ vidí ďalej a plánuje.Nepotrebuje ragovať len na výstavne úspešných psov a s úspešným psom vyberá,lebo si uvedomuje,že častým krytím stáca jeho pes, v perspektívnom videní,hodnotu.

3.DUPLICITA
je o Type+Rodokmeni,nikdy nie zvlášť.Sú to spojité nádoby,ktoré treba umne a citlivo dopĺňať.To bude tvoriť základ vlastnej línie.Jeden či dva úspešné zvieratá z náhodného spojenia,aj keď sa niektorí chovatelia o tom snažia presvdčiť,nevytvoria líniu vášho chovu.

4.KONTINUITA
je o perspektíve pre chvateľove šteňatá a ich šteňatá.Nechováme len jeden odchov a po nás potopa.

5.REALITA
je o peniazoch,čase a možnostiach.Aj to sú spojené nádoby.Heslo "Menej,je niekedy viac" tu určite zaberie.

6.TRPEZLIVOSŤ
je o pevnej vôli a odhodlanosti.Nepotrebujeme mať plné 3 abecedy za 6 rokov,ale aspoň 6 kvalitných,vami určený typ, šteniat za 3 vrhy.

7.STABILITA
je o chamtivosti a zisku s koníčka.Cena je taká,akú si je chovateľ určí,ale nech je nemenná a stabilná.Cenu vrhu,nevytvára výstavne úspešnývjedinec,ale kvalitu a následnú cenu vytvára meno chovnej stanice.Tá určuje cenu šteniatka.Potom sa stáva kvalitnou,dôveryhodnou a stabilnou.

8.INFORMOVANOSŤ
je o transparentnosti.Aj laici by mali vidieť,čo plánuje chovná stanica,v perspektívnom meradle a kam smeruje.Aké sú možnosti pre nových chovateľov,ktorí majú vašich potomkov.

9.HRDOSŤ
je o chovateľskom entuziazme,ktoré treba udržiavať v prevádzkovej teplote.A je to aj o tom,že by som mal poznať svoje odchovy,keď sa na ne pozriem,aj bez ich majiteľa.

10.SLOBODA
je o rešpekte k iným a o očakávaní,že aj naše názory budú rešpektované.

Copyright © 2019 Perunstaff