Slovensky
English
Perunstaff

Líniový chov a budúcnosť, ktorú v tom vidím.

Žijem so SBT od roku 1991 a nikdy som nemal pocit, zmeniť to. Je to výnimočné plemeno, ktoré pre človeka môže tvoriť partnera z každého uhla pohľadu. Dynamické, kompaktné a praktické plemeno, ktoré spĺňa potreby každého človeka. Či to je športovec, poľovník, vozíčkár, lenivec alebo len milovník psov. Tak to môže vidieť laická verejnosť, ale chovatelia, musia sledovať aj niečo iné.
Dnes sa zameriam na pár otázok, na ktoré dám odpoveď podľa vlastného presvedčenia a chovateľského zámeru.
Prečo by mal chovateľ zverejňovať plánované krytia?
Pretože si to môže dovoliť.
Ale dovoliť si to môže len ten, kto nepotrebuje predstihnúť iného chovateľa. Utajovanie plánovaného krytia je mínusom chovateľa. Ak je majiteľ suky, viazaný len na jediného psa, ktorý aj tak bude , poväčšine kryť desiatky ďalších (npr.v tejto dobe Merlin),potom je jeho videnie veľmi zúžené. Vo svete je veľa psov, ktorý sa dajú použiť. A argumenty neexistujú! Sú to len výhovorky a ospravedlňovania seba pred sebou.
Ak nemáte peniaze na krytie, nekryte. Ak sa vízia chovateľa skreše na obhajovanie a vyhováranie sa, potom nechovajte. Nekryte dva vrhy zlým psom, len preto, že chcete mať tretí vrh kvalitný. Nemajte toľko súk, produkujúcich priemer a našetríte si. Mať doma deväť zvierat nesvedčí vždy o kvalite. Svedčí to o tom, že sa chovateľstvo stalo možno drogou a možno mamonom. Som zastáncom chovu s budúcnosťou a tá sa odzrkadlí nie vo výstavách, pretože niektorú vyhrá iný, niektorú ja, ale v tom, že svoje zvieratá poznám a budú sa podobať tomu, čo od nich očakávam.
Chovateľská stanica je živý organizmus, ktorý sa neustále musí vyvíjať.
Preto : zverejňovanie plánovaného krytia nemá byť len reklamou, ale má byť informáciou pre chovateľov a pre potenciálnych majiteľov. Musí to byť téma na konzultácie, rozhovory a názory, ktoré rozšíria vedomosti všetkým zainteresovaným.
Plánujem krytie koncom roku 2013 a na web stránke sa každý dočíta o cieľoch ch.st. Perunstaff.

Prečo by mal chovateľ premýšľať do budúcnosti?
Pretože si to môže dovoliť.
Víziou Perunstaff je mať športové, elegantné, ušľachtilé a povahovo vyrovnané šteňatá. Tomu podriaďujeme výber súk a výber krycích psov. A pretože premýšľame do budúcnosti. Určili sme si pravidlá s majiteľmi psíkov (Zac, Bailley a Louis) a konzultujeme predstavy s majiteľmi súk (Viky a Stella). Ak chceme udržať istý rámec, je potrebné spolupracovať. Máme vzácnu krv v žilách našich zvierat, ktorú sa pokúsime posilniť a udržať. Tento rok kryjeme našu Elyn (Willowstaff Boga Lada) a potom zablokujeme obe naše suky, kým Viky a Stella neprinesú prírastky, ktoré posilnia líniu, ktorú sa snažíme udržať. Potom z toho budeme čerpať možnosti, ktoré nám šteniatka prinesú. Takto si predstavujem chovateľstvo.
A tak si predstavujem budúcnosť. Chovateľ nemôže myslieť len na posledný vrh. Musí sa dívať perspektívne a logicky. Opakovať úspešné krytie opäť alebo meniť, pre krytie s jednou sukou, čierneho psa iného typu za hnedého iného typu (Moravia Lord a iní),kryť so psom pri vedomej dysplázii viac ako 10x (Magicblack), ísť do UK kryť tisíckrát použitým psom a nasledujúce krytie dať úplne iný typ zvieraťa (Running Bull),snažiť sa použiť poľovne vedeného psa a čakať, že budú šteňatá uspôsobené a pripravené ísť poľovať(Acosador),mať šteniatka, ktoré majú štyri rôzne farby (Fransimo Bohemia),urobiť podobné krytie,aj keď viem, že bolo v ňom bolo viac zdravotných problémov (Wizard Bull) , sú pre mňa zvláštne kroky, ktoré by som nerobil.
Naučte sa na tomto fóre, že budem hovoriť konkrétne a bez emócií.
Prvé príklady sú v mojom videní chybou. Vravím svoj osobný názor, za ktorým si stojím. Preto som vytvoril toto fórum, aby sme bez pocitu ješitnosti, skúsili pochopiť, že komunikácia je o plných informáciách. Nemajte pocit, že každý človek sa musí vyjadrovať v polopravdách alebo v inotajoch.
Nemusíte mať pocit, že každá informácia, ktorá vás nevyzdvihuje, musí byť hanlivá.
Tak, ako ste sa utopili vo vlastných hádkach, keď ste pochopili, že pravda o „Kolesogate“ ,nekorektnosti niektorých členov klubu, bola prezradená a zverejnená.
A bolo to len o tom.
Preto : chovateľ musí vidieť ďalej, ako po prvé krytie a musí spolupracovať s majiteľmi jeho šteniat. Nekryte veľa a nebude problém, čo s šteňatami. Robte chov a nie farmu. A snažte sa pripravovať budúcnosť aj pre šteniatka terajších šteniatok, tým pomáhate majiteľom a v prvom rade vlastnému chovu.

Prečo línia?
Pretože si to môže dovoliť.
Tak a prejdime k meritu veci.
Líniová plemenitba v klasickom poňatí je viacnásobné využitie vzdialenej príbuzenskej plemenitby (výnimočne možno využiť párenie sesterníc a bratrancov). Za líniovú plemenitbu môže byť považovaná vzdialená príbuzenská plemenitba, ktorá má určitý poriadok, nie párenie príbuzných zvierat bez ladu a skladu typu šampióna na šampióna. Líniová plemenitba sa snaží postupným zvyšovaním koeficientu príbuznosti dosahovať upevňovanie určitých znakov a vlastností. V konečnom dôsledku vedie k podobnému výsledku ako blízka alebo aj úzka príbuzenská plemenitba (teda k strate niektorých alel a posilnenie alel iných), avšak s tým rozdielom, že sa nejedná o proces jednorázový, ale postupný.
Toľko teória, ale princíp je v podstate jednoduchý.
1.Chceme udržať typ zvieraťa dlhodobo.
Drvivá väčšina zvierat je pekná do dvoch–troch rokov, potom sa prudko mení a preto sa snažíme držať líniu, ktorá síce dospieva pomalšie, ale je trvale typovo stály a nemení sa vo vyššom veku. Príkladom je npr. Jayneze Pillow Talk, Chelmstaff Black Jack, Garwstaff Nats Our Boy.
2.Sledujem v prvom rade predkov rodičov a tam hľadám paralely a budúcnosť.
Rodičia sú až druhoradý, prvoradý sú pre náš chov starý rodičia.
3.Sledujem nedostatky u potomkov v prvom rade starých rodičov a potom až rodičov.
Rodičia sú až druhoradý, prvoradý sú pre náš chov starý rodičia.
4.Snažím sa maximálne do 4 generácie prepojiť otca s matkou.
V rodokmeni je potrebné prepojenia na leadrov chovu. Nemeníme farbu a typ zvieraťa. Snažíme sa predpokladať, čím perspektívne môžeme posunúť upevnenie línie Perunstaff.

TYP A RODOKMEŇ je základ chovu v Perunstaff.

A na záver malý dodatok.
Prajem všetkým chovateľom a majiteľom SBT, aby boli zdraví, šťastní a úspešní a tak aby bolo aj ich psíkom a sukám.

Svetozár Prochotský (Perunstaff)
Copyright © 2019 Perunstaff