Slovensky
English
Perunstaff

Nová cesta

„Nechcem mať na konci dňa pocit, že mi čosi uniká pomedzi prsty,nechcem ,aby sa zo mňa stal ďalší blázon, ktorý čaká ,až príde jeseň...“ (Circus Praha) "Správny koníček musí človeka zruinovať"

Vážení chovatelia, chovateľstvo je odbornosť a trpezlivosť .Jedným z týchto právd sa snažím riadiť vo svojej chovateľskej činnosti. Ďalšími zásadami sú „QUALITAS et SUPERBIA et SCIENTIA“ (kvalita ,hrdosť a znalosť)..a nakoniec to je láska ku psom.To všetko môže mať za následok,a aj má,že sa vyberám cestou,ktorú si sám budem musieť vybetónovať. Staffordshire bullterrier je plemeno,stojace v súčasnosti na popredných miestach záujmu. Má to svoju pozitívnu ,ale pre chovateľov negatívnu pravdu. Na základe záujmu sa v spoločnosti chovateľov objavujú farmári ,ktorí svojou nadprodukciou zapĺňajú trh a tým oberajú o možnosť širšieho priestoru pre skutočných chovateľov .Ale tento aspekt je len sekundárny. Deti farmárskych psov a deti ich detí vytvárajú veľké množstvá genetického odpadu, ktorý degeneruje chov a aj jeho perspektívne možnosti ,na úkor zisku jednotlivca. Kto je chovateľ? Moja definícia je jednoduchá. Chovateľom je človek, ktorý odborným zámerom zlepšuje genetickú stopu jedincov vlastného chovu. Táto stopa musí byť perspektívna pre viac generácií a byť vždy pevná pre smerovanie chovu plemena. Pevnosť genetickej stopy je odzrkadlená v línii chovu. Pevnosťou genetickej stopy sa určuje kvalita chovateľa.
Copyright © 2019 Perunstaff