Slovensky
English
Perunstaff

Perunstaff

Vážený chovatelia a majitelia plemena STAB a iných plemien.

Cieľom, o ktorý sa má chovateľ stále uchádzať a pripravovať sa, by mala byť vízia jeho budúceho chovu. Prezentovať svoje predstavy a konzultovať ich so skúseným chovateľom resp. chovateľmi, by mali byť základnou možnosťou zlepšovať genetické stopy vlastného chovu.
Ak nastane situácia, keď sa chovateľovi zdá, že chov stagnuje (či jeho vlastný alebo okolitý) mal by zmeniť niektoré cesty a snažiť sa o nadobudnutie kvality genetických jedincov, aj keby zdanlivo nebola lepšia, ako je v jeho okolí. Časté používanie úspešných jedincov blokuje rast chovu a vracia ho v špirále späť, k tým istým predkom, bez možnosti ďalšieho rastu.
Každá chovná stanica by mala ponúkať a reprezentovať svoje vízie budúcnosti ich chovu a tak ukázať chovateľom alebo potenciálnym novým majiteľom smer a budúcnosť vlastného chovu. Ak niekto nemá predstavu alebo kryje kamarátovým psom, len preto, lebo je to lacnejšie resp. jednoduchšie, mal by sa zamyslieť, kam môže jeho chovateľstvo smerovať. Vízie sú o minulosti a budúcnosti. Nemusia vždy výjsť. Genetika je tajuplná a nevyspytateľná v niektorých aspektoch. Ale to, aby chovatelia boli transparentnejší a informovanejší nie je tak tajuplné. Hoci sa o to mnohí snažia z rôznych pohnútok a dôvodov. Transparentnosť chovu je to, o čo sa chce usilovať slovenský chov.
Možno aj iní chovatelia sa dajú na stranu informovanosti a nebudú tajiť a skrývať informácie o chove vo vlastných chovných staniciach. Smerovanie chovnej stanice PERUNSTAFF bude vo svojom chove presadzovať transparentnosť, informovanosť a profesionalitu. Prvým príkladom je vízia White Chin Line (línia bielej brady), v ktorej sa pokúsime presadiť a zlepšiť chov anglických importov a na Slovensku narodených potomkov týchto importov.

V spolupráci s ch.s. Mollystaff (p. Köpllinger) by sa nám to v horizonte rokov 2010 do 2016 mohlo podariť. Po tomto roku sa pokúsime priniesť ďalšiu krv a tak vylepšiť genetický potenciál White Chin Line.
Toto je ukážka, ako by mohla aj iná chovateľská verejnosť informovať o svojich plánoch a zámeroch.
Ak budeme vedieť, kam smeruje chov iných chovateľov, môžeme v budúcnosti plánovať vlastný chov a nie náhodne kryť.
Ak chceme vôbec uvažovať o smere vlastného chovu, je potrebné vedieť zamerať svoje vlastné smerovanie. Je v podstate veľmi jednoduché vidieť svoje vízie v horizonte šiestich až siedmich rokov, ak vieme, čo vlastne očakávame v ideálnom modely plánovaného krytia. Tie potom vieme nadviazať a pokračovať aj po siedmom roku. Samozrejme sú okolnosti, ktoré by mali a môžu ovplyvniť vízie. Je však potrebné udržiavať typovosť a rodokmeňovú príslušnosť. Nevybočiť z cieľa a nepodľahnúť vidine úspešnosti len na základe výstav či iných preferencií. Pri základnom vstupe je dôležitá škála možností a koeficient reality. V dobe technológií vieme kvalitné semeno priniesť relatívne odkiaľkoľvek napr. z Austrálie či Južnej Afriky. Chce to len odhodlanosť, peniaze a trpezlivosť.
Škála možností je v súčasnej dobe relatívne neobmedzená a tak je reálne dosiahnuteľné čokoľvek pre kvalitu a smerovanie chovu.
Koeficient reality je ťažší a ten sa odvíja od druhého chovateľa a možností, ktoré máme my.
Na modely ch.s. Perunstaff je vidieť cieľ a zámer, ako smerovať k dosiahnutiu White Chin Line. Pokladám za základnú tretiu generáciu vlastného chovu. Ak sa v ňom budú odzrkadľovať typ tváre, postava, oči a uši, povaha a farba zvieraťa, potom môžeme povedať, že smer, ktorým sme sa vybrali je správny a má pevný základ. Ak sa pozriem na zviera, mal by som podľa istých znakov spoznať potomka svojich súk. Zámerom chovnej stanice Perunstaff je docieliť športový typ zvieraťa, s jasnou pohlavnou dimorfiou, hlavu bez hlbokého stopu, oči priamo postavené a jasné, tmavej farby a okrúhleho tvaru. Uši majú byť malé a jasne držané, konštrukcia tela má byť športová a hlava s krkom majú k telu pôsobiť elegantne a účelovo. Chvost je nasadený v správnej výške a tvare.
Najdôležitejšie v chovateľstve je vlastná predstava. Stanoviť si smer a tvar vlastného chovu. Spojiť to do predstavy a realizovať ju. Preto si myslím, že informovanosť a transparentnosť je veľmi dôležitá najmä pre začínajúcich chovateľov.
Častým javom je utajovanie krytia, pretože kryje s úspešným psom a nechce aby ho niekto iný predbehol pri krytí. Robí sa to za účelom predaja, nie chovu, preto je transparentnosť chovu meradlom istoty v danej ch. s. Ak to nebude dodržiavať, potom je neseriózna. Aj s tým naj psom sa dá kryť 6 až 8 rokov. Určite to nie je potrebné siliť. Častým javom je krytie so „susedovým či kamarátovým“ psom. Kryje sa lebo je lacnejší, určite naj pre moju suku a vlastne jediný vhodný. Nikdy to nie je pravda. Vhodných a najlepších je určite viac. Treba si všímať vždy aj cieľ, prečo to tak chovateľ robí a aj zámer, ku ktorému chce dospieť. Tu je na mieste držať sa zásady TYP + RODOKMEŇ. To musí vytvárať symbiózu.
Snahou ch. s. Perunstaff je docieliť stálosť tvaru a proporcií, rodokmeňovú spolupatričnosť a nastavenie budúcnosti pre ďalšie generácie šteniat. Transparentnosť a informovanosť bude základom pre náš chov tak ako jeho ciele a realizácie.


Svetozár Prochotský

Perunstaff
Staffordshire bullterrier kennel
Lenka a Svetozár Prochotský
Copyright © 2019 Perunstaff